Close
Close
 

    Hvordan leier jeg?

    1. Råd (samtale)

    Våre erfarne skrankemedarbeidere gir deg gjerne råd når du skal velge riktig apparat.

    2. Legitimasjon og depositum

    Hvis du ønsker å leie et apparat trenger vi gyldig legitimasjon. Depositumet må betales kontant eller med kort. Med vår skadeforsikringsordning kan du forsikre deg mot eventuelle kostnader hvis det skulle oppstå skade på apparatet.

    3. Overlevering av apparatet

    Mens det kvalifiserte personalet forklarer hvordan apparatet virker, vil også apparatets funksjon bli kontrollert i ditt nærvær. Deretter overleveres apparatet til deg.

    4. Leieperiode

    Du forteller medarbeideren i skranken hvor lenge du ønsker å leie apparatet. Hvis du på et senere tidspunkt skulle oppdage at du trenger apparatet lengre, kan du forlenge
    leieperioden telefonisk med opptil 1 uke (hvis det ikke er reservert). Ved lengre leieperioder må du møte opp personlig i byggevarehandelen.

    5. Kontroll av funksjonen

    Også ved tilbakelevering vil apparatets funksjon bli kontrollert i nærvær av deg. På denne måten sørger vi for at maskinene våre holdes i optimal stand for utleie.

    6. Salgsartikler

    Tenk på hvilke forbruksvarer du trenger å kjøpe når du leier maskiner. Medarbeideren i skranken kan gi deg råd.

    7. Tilbakebetaling av depositum og leiepris

    Ved retur skal apparatet alltid være rent og tomt. Etter at produktet er godkjent vil du motta depositumet, og du betaler regningen. Hvis apparatet er skadet og/eller skittent, kan det påløpe kostnader som du må betale. Dette vil bli trukket fra depositumet.