Close
Close
 

    Lage fundament av betong selv

    !

    Sjekk nedenfor


    Beregning av fundamentet
    På Internett skrives det mye om hvordan man selv kan beregne et fundament. Beregningen av fundamentet er noe en byggkyndig person bør gjøre, vi anbefaler derfor at du tar kontakt med en fagperson for råd om dette. Fundamentet er grunnlaget for det som bygges på toppen av det. Ingen påbygg, skur eller hageboder er like. Hva skal stå på fundamentet, hvilke materialer skal du bruke osv. Alle disse spesifikke egenskapene gjør at det stilles forskjellige krav til forskjellige fundamenter. Gode beregninger kan spare deg for mange problemer i etterkant.


     

    1
    Merke av omriss
    Merk av omrisset til fundamentet på bakken og grav en grøft som er 60 cm dyp (i forbindelse med telegrensen). Trykk underlaget godt sammen og stryk det glatt. Skru sammen de kryssfinerplatene til forskalingen i «møllemønster» så annenhver kortende av forskalingen møter begynnelsen av neste vegg på siden. Senk forskalingen i grøften og sørg for at den er i vater. Kontroller at forskalingen står stødig i loddrett posisjon og at alle hjørner er vinkelrette.

    Slå ned gjerdestolper i bakken langs utsiden av forskalingen, ca 10 cm fra hjørnene. Stolpene må slås 50 cm ned i bakken. Skru forskalingen fast til stolpene. Slå ned 2 ekstra stolper langs langsiden av forskalingen og skru også forskalingen fast til disse. Sag av alle stolpene slik at de ikke står i veien ved utjevningen av betongen senere. Dekk bakken med plastfolie. Skjær til armeringsmatter av stål med vinkelsliper, og plasser dem på biter av fortaussteiner slik at de ikke er i kontakt med bakken under.
    Next
    2
    Lage betongmørtel
    Lag betongmørtelen etter oppskriften på pakken.
    Next
    3
    Kompaktere betong
    Tøm betongmørtelen ned i forskalingen og bruk en stokk til å stikke gjentatte ganger ned i betongen. Du kan også bruke en stavvibrator for enda bedre kompaktering av fundamentet. Jevn ut betongen i en sikk-sakk-bevegelse. Fyll godt ut i hjørnene ved hjelp av en murerskje. Glatt ut overflaten med et pussebrett av metall.
    Next
    4
    Tørke betong
    Spray litt vann på fundamentet og dekk det til med plastfolie. La betongen tørke i minst 4 dager. Fjern så stolpene og forskalingen.

    Nedenfor finner du de valgte verktøyene og materialene


    + Legg alt til jobblisten


    • Kapasitet (W/V) 700 / 230
    • Innhold kar (l) 145
    • Mål (cm) 120 x 68 x 128
    • Vekt (kg) 60
    Betongblander 145 L
    Betongblander 145 L
    Fra
    NOK 220,00
    Legg til jobblisten +
    Trillebår 80 L
    Trillebår 80 L
    Fra
    NOK 120,00
    Legg til jobblisten +
    • Kapasitet (W/V) 2200 / 230
    • Skivediameter (mm) 230
    • Vekt (kg) 5,4
    • Mål (cm) 13,5 x 59,5 x 20
    Vinkelsliper 230 mm
    Vinkelsliper 230 mm
    Fra
    NOK 220,00
    Legg til jobblisten +