Close
Close
 

    Leege terrassefliser selv

    !

    Sjekk nedenfor


    Sørg for at underlaget er bærekraftig, frostfritt og drenerer godt. Ikke bruk leirholdige materialer og/eller materialer som avgir farge.

    1
    Etter at du har gravd bort overflatelaget fyller du på omtrent 20 cm fortettingsmateriale (singel) f.eks. grus eller betongmiks. Jobb med en helling på 2 % fra bygningen. Bruk en platevibrator til å kompaktere dette laget.
    Next
    2
    Legg deretter på et underlag av grov skarpkantet sand (basalt 2-5) på 5 cm. Kompaktér også dette laget og jevn ut laget nedover hellingen.
    Next
    3
    Legg klinkerne langs en spennsnor. Formatet til klinkerne kan tilpasses med en klinkersaks, en vinkelsliper eller en stein-bordsag.
    Next
    4
    Vibrer klinkerne på plass med en platevibrator utstyrt med en gummimatte. Fug med tørr resirkulert sand eller fugesand.

    Nedenfor finner du de valgte verktøyene og materialene


    + Legg alt til jobblisten


    • Kapasitet (W) 2200
    • Tilkoblingsspenning (V) 230
    • Maks. sagelengde (mm) 600
    • Maks. sagedybde (mm) 105
    Bordsag for murstein 600 mm
    Bordsag for murstein 600 mm
    Fra
    NOK 612,00
    Legg til jobblisten +
    • Mål (cm) 75 x 35
    Gummimatte for vibratormaskin
    Gummimatte for vibratormaskin
    Fra
    NOK 108,00
    Legg til jobblisten +
    • Klippebredde (cm) 33
    • Klippehøyde (cm) 1 - 12
    • Mål (cm) 100 x 30 x 45
    • Vekt (kg) 41
    Murstein-/brosteinkutter 330 mm
    Murstein-/brosteinkutter 330 mm
    Fra
    NOK 216,00
    Legg til jobblisten +
    Trillebår 80 L
    Trillebår 80 L
    Fra
    NOK 120,00
    Legg til jobblisten +
    • Brensel Aspen 4t
    • Arbeidsbredde (cm) 36 x 61
    • Kapasitet (hk) 4
    • Slagkraft (kN) 16,5
    Vibrerende komprimator 16 kN bensin
    Vibrerende komprimator 16 kN bensin
    Fra
    NOK 388,00
    Legg til jobblisten +

    Bland alltid innholdet i forskjellige pakker klinker eller fliser. Små fargeforskjeller blir lik mindre synlige, og du får et jevnt resultat.