Close
Close
 

    Tapetsere selv

    !

    Sjekk nedenfor


    Standardmål for en tapetrull er 52 cm x 10 m (5,2 m2). Del den totale veggoverflaten på 5, så vet du omtrent hvor mange ruller du trenger. Hvis du bruker tapet med mønster må du regne med svinn. Jo større motivet er, jo mer svinn.

    1
    For fjerning av gammel tapet bruker du en tapetdamper (hvis du skal fjerne vinyltapet bør du først bruke en perforeringsrull).
    Next
    2
    Fyll apparatet med 75 % vann og tapetbløtgjører, og vent til dette har blitt varmt. Hold dampbrettet på samme sted i 30 sekunder og løsne tapetet med en sparkelspade. Jobb alltid ovenfra og nedover. Vask veggene med såpe og vann, og tørk over med rent vann for å fjerne gamle limrester og andre limflekker.
    Next
    3
    Reparer sprekker og skader med veggfiller og slip den glatt etter at den er tørr. Porøse vegger behandles med primer. Mål tapetets bredde. Trekk fra 2 cm fra dette målet og tegn loddrette striper på veggen med denne avstanden (målt fra ett av hjørnene) med hjelp av et hengelodd. Mål rommets høyde på forskjellige steder. Lag tapetbaner som er 10 cm lengre enn den høyeste høyden. Skjær eller klipp tapetbanene etter mål.
    Next
    4
    Legg en tapetremse opp-ned på tapetseringsbordet. Smør den jevnt inn med tapetlim. Fold de innsmurte delene sammen som et trekkspill. La limet trekke en liten stund. Åpne den øverste foldede delen og lim banen nøyaktig langs den tegnede linjen. La det være igjen 2 cm øverst. Denne kanten klipper du av senere.
    Next
    5
    Gni tapetet mot veggen ved hjelp av en børste – gni hele tiden fra midten av tapet og ut mot sidene – slik at eventuelle luftbobler under tapetet skyves ut. Når den øverste delen sitter fast kan du løsne den nederste delen av banen og gni den fast på samme måte. Bruk spissen til en saks til å lage en brett i tapet i overgangen vegg-tak. Trekk tapetet løs et stykke, og klipp av den overflødige delen. Gni tapetet fast igjen med børsten. Tilpass tapet på samme måte i hjørne og i overgangen vegg-gulv. Tapetser så neste bane. Legg den tett inntil den første banen («kant-i-kant»). Smør inn sprikende skjøter med litt lim. Rull så over dem med en skjøterulle. Legg også banene kant-i-kant i hjørnene. Gni første del fast på veggen. Klipp av overlappingen med taket. Gni deretter resten av banen fast på den nye veggen. Hvis hjørnet ikke er helt rett vil ikke kanten av banen lenger være loddrett. Trekk da opp en ny loddrett linje (se begynnelsen) og la neste bane overlappe.

    Nedenfor finner du de valgte verktøyene og materialene


    + Legg alt til jobblisten


    • Maks. belastning (kg) 150
    • Lengde ved oppbevaring (cm) 125
    • Mål (cm) 59 x 17 x 125
    • Vekt (kg) 12
    Foldestige
    Foldestige
    Fra
    NOK 132,00
    Legg til jobblisten +
    • Mål (cm) 16 x 4 x 56
    • Vekt (kg) 0,8
    Perforeringsrulle til tapet
    Perforeringsrulle til tapet
    Fra
    NOK 56,00
    Legg til jobblisten +
    • Kapasitet (W/V) 2500 / 230
    • Vanninnhold (l) 7
    • Brukstid (min) 120
    • Oppvarmingstid (min) ca. 20
    Tapetavdamper
    Tapetavdamper
    Fra
    NOK 240,00
    Legg til jobblisten +
    • Arbeidsbredde (cm) 60
    • Mål (cm) 300 x 60 x 75
    • Transportmål (cm) 100 x 60 x 8
    • Vekt (kg) 12
    Tapetlimbord 300 x 60 cm
    Tapetlimbord 300 x 60 cm
    Fra
    NOK 80,00
    Legg til jobblisten +